หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา    ข่าวสาร    สิทธิประโยชน์สมาชิก    เว็บบอร์ด    สินค้า    ดาวน์โหลด    Gallery
แจ้งวันหยุดวันสงกรานต์ บริษัทขวัญชัยฯ หยุดทำการวันที่ 13 เมษายน 62 ถึง 16 เมษายน 62 กรณีฉุกเฉินติดต่อ 086-378-8829,081-967-1721

เเฟนเพจ
Best Products List
ภาษาอาเซียนสำหรับพนักงาน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ราคา: 7,000.00 6,000.00 BATH
โครงการ “ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ”
ราคา: 30,000.00 20,000.00 BATH
โปรแกรมขอรรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร(KWANS00002)
ราคา: 10,000.00 10,000.00 บาท
โปรแกรมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Sign & Viwer)
ราคา: 5,000.00 3,500.00 บาท
โปรแกรมใบกำกับการขนย้าย (E-container)
ราคา: 5,000.00 2,500.00 บาท
โปรแกรมพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ด้านขาเข้า (E-import)
ราคา: 20,000.00 15,000.00 บาท

บริการPoll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ในการนำระบบ RFID มาใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากร
1. ดีมาก
2. ดี
3. ไม่แน่ใจ
4. ไม่เห็นด้วย
ThaiCal
มิถุนายน 2562
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
โครงการ “ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ”


โครงการ “ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ”
รหัสสินค้า:
ราคา: 30,000.00 BATH 20,000.00 BATH
จำนวน: 0
รายละเอียด

 หลักสูตรศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ

โครงการ “ ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

1.หลักการและเหตุผล

            ภาวะการแข่งขันทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจยิ่งสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการแข่งขันทางการศึกษา ทำให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ต้องค้นหาเครื่องมือต่างๆ เพื่อมีความได้เปรียบทางด้านการประกอบอาชีพของตน ฉะนั้นการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติของหน่วยงานด้านการนำเข้า-ส่งออกทั้งภาครัฐและเอกชนจากสถานที่ปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากจะศึกษาบทเรียนตามภาคทฤษฎีแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาภาคปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานจริงและองค์ประกอบอื่นๆ ทางด้านโลจิสติกส์ มากยิ่งขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการทั่วประเทศ

            สำหรับโครงการศึกษาดูงานภาคปฏิบัติของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ นอกจากจะมีการศึกษาการปฏิบัติงานจริงของผู้ให้บริการภาครัฐ เช่น ท่าเรือหรือ ท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วประเทศภาคปฏิบัติ ได้รับฟังการบรรยายจากผู้ชำนาญการทางศุลกากร การผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร Paperless Customs และเพื่อให้เห็นภาพรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร รวมถึงกิจกรรมWorkshop เทคนิคการทำใบขนสินค้าการรับ-ส่งข้อมูลเข้ากรมศุลกากร ทั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทางวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักโลจิสติกส์รุ่นใหม่ และผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์ต่อไป

2.วัตถุประสงค์

            2.1 ) เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ของนักโลจิสติกส์รุ่นใหม่ จากการศึกษาการทำงานของสถานประกอบการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์

            2.2 ) เป็นการเปิดกว้างทางการศึกษาให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เห็นภาพรวมการทำงานของหน่วยงานด้านการนำเข้า-ส่งออกทั้งภาครัฐและเอกชน

  2.3) ฝึกทักษะในการให้บริการจากการผู้มีประสบการณ์โดยตรง  เพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ

3. กลุ่มเป้าหมาย

            3.1 ) กลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาทางด้านโลจิสติกส์

           3.2 ) ผู้สนใจทั่วไปที่อยากศึกษาการทำงานด้านการนำเข้า-ส่งออก จากสถานปฏิบัติงานจริง

4. ขอบเขตของโครงการ

            โครงการนี้ได้กำหนดแผนงาน รายละเอียดของหลักสูตร และขอบเขตของโครงการ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการและครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้

            4.1 ) พัฒนาทักษะทางด้านการนำเข้า-ส่งออก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ สู่สถานประกอบการทั่วประเทศ

            4.2 ) ยกระดับทางการศึกษาของกลุ่มวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสู่สถานประกอบการจริง

    4.3 ) สานความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์ในแวดวงโลจิสติกส์

  4.4 ) เพิ่มเติมความรู้นอกเหนือจากบทเรียนที่ศึกษามา พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักโลจิส

 

ติกส์รุ่นใหม่ ป้อนสู่ตลาดผู้ประกอบการโลจิสติกส์     


สมาชิก
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
บริการข้อมูล Electronic

อัตราการแลกเปลี่ยน

 ตรวจสอบวันเรือ เข้า/ออก

E-Tracking

Tradesiam

CAT telecom (CAT)

บริการพิเศษ

 จดทะเบียนกรมศุลกากร
 ขอ Lieense Per Invoice อย.
 วางระบบ Network ในสำนักงาน
 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
หมวดหมู่การบริการ
บริการด้าน Hardware (0)
บริการ CouterService Paperless (1)
บริการด้าน Software (6)
บริการด้าน Consultant (0)
บริการด้าน Development (0)
บริการด้าน Training (2)
บริการ ด้าน Gate Way (0)
บริการ อื่นๆ (1)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร E-news (0)
Shopping Cart
สินค้าในตะกร้า
สินค้าจำนวน
ยังไม่มีสินค้า
สถิติการเข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ :
ผู้ที่ออนไลน์ขณะนี้ : 254
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 24765597

facebook kwanchai
CAT telecom 
ECA


เว็บลิ้งค์
นำโค้ดไปติดเว็บ
ดูทั้งหมด


KWANCHAI TECHNOLOGY & CONSULTANT CO.,LTD. 
บริษัท ขวัญชัยเทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Tel: +66(0)2737-7223-6,Fax: +66 (0) 2737-8440